Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Manahoz Yapı İnşaat Hafriyat Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Şirket, işbu aydınlatma metninde yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme yapma hakkını saklı tutar.


A.    Veri Sorumlusu

Kanun uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak sıfatıyla Manahoz Yapı İnşaat Hafriyat Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işlenebilecektir.

Adres: Demirciler Mah. Konak Sok. No:87 Dilovası Kocaeli

E-Posta: info@manahozyapi.com

 

B.     İşlenen Kişisel Veriler

Müşteri (Ürün veya Hizmet Alıcısı) konumundaysanız;

·         Kimlik Bilgileri: ad, soyad, TC Kimlik Numarası, imza,

·         İletişim Bilgileri: cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres,

·         Müşteri İşlem Bilgileri: Satın alınan ürün bilgisi, ödeme türü/miktarı/bankası, Vergi Kimlik Numarası, IBAN;

 

Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı konumundaysanız;

·         Kimlik Bilgileri: ad, soyad, TC Kimlik Numarası,

·         İletişim Bilgileri: cep telefonu numarası,

·         Müşteri İşlem Bilgileri: Satın alınan ürün bilgisi, ödeme türü/miktarı/bankası;

 

Çalışan konumundaysanız;

·         Kimlik Bilgileri: ad, soyad, TC Kimlik numarası, anne adı, baba adı, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, kimlik seri numarası, uyruk, imza, eşin adı ve soyadı, çocuklarının adı ve soyadı,

·         İletişim Bilgileri: cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres,

·         Özlük Bilgileri: işe giriş tarihi, izin tarihleri, işten ayrılma tarihi, meslek adı/kodu, ihbar kıdem bilgileri, askerlik durum bilgisi,

·         Müşteri İşlem Bilgileri: hesap numarası, IBAN bilgisi, banka bilgisi,

·         Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri: kamera kayıtları,

·         Mesleki Deneyim: çalışma geçmişi,

·         Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf,

·         Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri: Plaka bilgisi, kamera kayıtları,

·         Sağlık Bilgileri: sağlık raporu, kan grubu, EKG sonucu, röntgen sonucu, kulak testi, solunum fonksiyon testi, işitme testi, kan testi, tansiyon sonucu, kronik hastalık,

·         Ceza Mahkumiyeti Bilgileri: adli sicil kaydı;

 

Çalışan Adayı konumundaysanız;

·         Kimlik Bilgileri: ad, soyad, TC Kimlik Numarası, medeni hal,

·         İletişim Bilgileri: adres, cep no, e-posta adresi,

·         Eğitim Bilgileri: Üniversite mezuniyet bilgisi,

·         Mesleki Deneyim Bilgileri: Çalışma geçmişi,

·         Özlük Bilgileri: Askerlik durumu;

 

Ziyaretçi konumundaysanız;

·         Kimlik Bilgisi: ad, soyad;

·         Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri: plaka, kamera kayıtları;

 

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı konumundaysanız;

·         Kimlik Bilgileri: ad, soyad, TC Kimlik numarası, imza;

 

C.    Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 

Müşteri (Ürün veya Hizmet Alıcısı) konumundaysanız;

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

 

İŞLEME AMACI

 

HUKUKİ SEBEP

Kimlik, İletişim,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem

Finans/Muhasebe işlerinin yürütülmesi,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı konumundaysanız;

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

İŞLEME AMACI

HUKUKİ SEBEP

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem

Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

 

Çalışan konumundaysanız,

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

İŞLEME AMACI

HUKUKİ SEBEP

Kimlik, İletişim

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

Kimlik

İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

Kimlik, Müşteri İşlem

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

Kimlik

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Kimlik, Özlük

İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,

Kimlik, İletişim

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

Kimlik,

Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi,

Görsel Kayıt,

Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

Kimlik, İletişim, Eğitim, Mesleki Deneyim, Özlük

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

Kimlik, Özlük, Müşteri İşlem

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Kimlik, Sağlık Bilgisi

İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

Kimlik, Hukuki İşlem

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

Kimlik, Özlük

İç denetim / soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,

Kimlik, Müşteri İşlem

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

Kimlik, Özlük

Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Kimlik, Görsel Kayıt, Eğitim, İletişim, Mesleki Deneyim, Müşteri İşlem, Özlük, Ceza Mahkumiyeti

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 

 

Çalışan Adayı konumundaysanız,

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

İŞLEME AMACI

HUKUKİ SEBEP

Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Özlük, Eğitim

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

 

Ziyaretçi konumundaysanız,

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

İŞLEME AMACI

HUKUKİ SEBEP

Kimlik, Fiziksel Mekan Güvenliği

Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı konumundaysanız,

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

Copyrigt © 2015 - 2021 Manahoz Yapı ®